Pořadí ústních zkoušek MZ JARO 2019

Všechny ústní zkoušky se konají na středisku Čsl. armády 10.

První den zkoušek u dané komise proběhne zahájení zkoušek za účasti všech maturantů, kteří u dané komise zkoušku konají.
( pro komise 4.A, 4T a 4Z proběhne zahájení 27.5.2019 cca v 7:45, pro komise E4 a S4 proběhne zahájení 28.5.2019 cca v 7:45)

Všichni maturanti budou též přítomni zakončení všech zkoušek u dané komise (po ukončení posledního dne zkoušek u dané komise).

Maturanti, kteří konají zkoušku v daný půlden, by měli být přítomni vždy všichni před první zkouškou daného půldne. Vyhodnocení daného dne proběhne po ukončení všech zkoušek daného dne (pokud předseda nerozhodne jinak).

Maturant má povinnost mít s sebou občanský průkaz, sledovat čas a do učebny vstupovat tak, aby mohl zahájit přípravu na zkoušku v čas uvedený na rozpisu.

Umístění učeben, ve kterých se zkoušky konají, bude vyvěšeno u hlavního vchodu do budovy školy.

Sledujte, prosím, drobné změny v časech zahájení zkoušek.

Z důvodu pracovní neschopnosti Ing. Zápotockého, je přísedící pro ústní zkoušku POS pro třídu 4.A jmenována Ing. Alice Turanská.