Před "posledním zvoněním"

Maturanti, nezapomeňte vrátit všechny vypůjčené knížky do školní knihovny - nejpozději do pátku 26. dubna 2019 !