Ředitelské volno

Ředitelka školy Ing. Jana Vacková v souladu s ustanovením §24 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, středním odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje

ředitelské volno dne 2. 4. 2019
pro všechny třídy denního studia VOŠ a SPŠ vyučující se na budově Čsl. armády 681/10
,

z důvodů přerušené dodávky el. energie.

V Děčíně 29. 3. 2019

 

Ing. Jana Vacková

ředitelka školy