Třídní schůzky Letná

Pozvánka na třídní schůzky

Vážení rodiče, třetí čtvrtletí školního roku 2018/19 bude ukončeno ve středu 3. dubna 2019 klasifikační poradou, po které budou od 17 hodin následovat třídní schůzky.

Pro obory ELEKTROTECHNIKA a STROJÍRENSTVÍ se schůzky konají v budově školy v Děčíně na Letné a rádi se s Vámi při této příležitosti setkáme.

První část schůzek povedou třídní učitelé v kmenových učebnách tříd, poté budete mít možnost setkat se s vyučujícími jednotlivých předmětů v kabinetech a učebnách (rozpis umístění bude k dispozici ve vstupní hale školy).

Těšíme se na setkání a děkujeme za spolupráci.