Soutěž „Práce s grafickými programy na stavební průmyslovce“

Dne 21. března 2019 se na SPŠ v Českých Budějovicích konal, za účasti 24 středních škol z České republiky a 2 středních škol ze Slovenska zastoupených vždy dvěma žáky, 18. ročník celostátní žákovské soutěže „Práce s grafickými programy na stavební průmyslovce“.

Naši školu, v náročné konkurenci, reprezentovali Michael Kostka a Ondřej Kutílek (4A).

Soutěžním úkolem bylo pomocí grafického programu vytvořit virtuální model třípodlažní budovy RD o třech bytových jednotkách, usazené ve svahu, zastřešené kombinací sedlové a ploché střechy. Konkrétně se jednalo o vypracování půdorysu 1. NP, půdorysu podkroví, řezu, pohledu od severu a jihu a perspektivního 3D náhledu s co největším množstvím podrobností, a to vše za pouhé 3 hodiny. Naši studenti zadanou práci v tomto časovém úseku zvládli a jejich práce postoupily k hodnocení odbornou komisí.

Gratulujeme a děkujeme za vynikající reprezentaci.