Exkurze tříd S2 a E2 v rámci projektu IKAP B

Dne 12. 3. jsme se studenty navštívili v rámci projektu IKAP-B některé laboratoře FJFI v Praze.

Jedna skupina studentů absolvovala prohlídku laserové techniky v laboratořích v Trojanově ulici, byl jim podrobně vysvětlen princip laseru a popsány aplikace použití laseru například v medicíně, v obrábění kovů, nebo při zaměřování.

Druhá část studentů obou tříd navštívila pracoviště TOKAMAKU. Přednášející Ing. Svoboda velmi poutavě a zcela názorně vysvětlil posluchačům princip jaderné fúze probíhající v malém experimentálním zařízení GOLEM - tak si na FJFI svůj tokamak pojmenovali. Uvnitř reaktoru se slučují izotopy vodíku deuterium s tritiem za vysokých teplot - několik milionů stupňů Celsia. Jakmile se podaří zvládnout ohromné technické problémy, bude mít lidstvo prakticky neomezený zdroj energie.

(Mgr. Jelínek)