Termíny MZ Jaro 2019

Vedení školy zveřejňuje termíny zkoušek pro jarní termín:

Společná část – didaktické testy a písemné práce (všechny obory na středisku Čsl. armády 10, dle jednotného zkušebního schématu):

10.4. Český jazyk PP (od 12:00)

11.4. Anglický jazyk PP (od 8:00)

11.4. Německý jazyk PP (od 10:00)

2.5. Matematika (od 8:00)

2.5. Anglický jazyk DT (od 13:00)

3. 5. Český jazyk DT (od 8:00)

3.5. Německý jazyk DT (od 11:20)

Praktická část z odborných předmětů: 13.5. - 15. 5. 2019 ( dle oborů na jednotlivých střediscích)

Obor STROJÍRENSTVÍ :14.5.2019 na středisku Letná (zahájení zkoušky v 8:00)

Obor ELEKTROTECHNIKA: zaměření Elektrická trakce - 14.5.2019 na středisku Letná (zahájení zkoušky v 8:00)

                                        zaměření Počítačové systémy - 15.5.2019 na středisku Letná (zahájení zkoušky v 8:00)

Obor PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY:  zaměření Železniční doprava a přeprava - 13.5.2019 výpočty, 14.5.2019 prezentace (z org. důvodů změna oproti informaci, kterou jste obdrželi od třídní uč.), na středisku Čs. armády, (zahájení zkoušky v 8:00).

Obor PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY: zaměření Logistika - 13.5. a 14.5. dle informací, které byly předány ve škole (zkoušky se konají na středisku Čs. armády, zahájení zkoušky v 8:00)

Obor STAVEBNICTVÍ: 13.5. 2019 část POS (učebny VYT1, VYT2) na středisku Čs. armády, dostavte se v dostatečném předstihu, zahájení zkoušky v 8:00

                                14. 5. 2019 část STK (učebny budou zveřejněny u hlavního vchodu na středisku Čs. armády, zahájení zkoušky v 8:00

 

Ústní zkoušky společné a profilové části MZ: 27.5. -31.5. 2019 ( všechny obory na středisku Čsl. armády 10, dle rozpisu, který bude zveřejněn nejpozději 15.5. )