Termíny MZ Jaro 2019

Vedení školy zveřejňuje termíny zkoušek pro jarní termín:

Společná část – didaktické testy a písemné práce (všechny obory na středisku Čsl. armády 10, dle jednotného zkušebního schématu):

10.4. Český jazyk PP (od 12:00)

11.4. Anglický jazyk PP (od 8:00)

11.4. Německý jazyk PP (od 10:00)

2.5. Matematika (od 8:00)

2.5. Anglický jazyk DT (od 13:00)

3. 5. Český jazyk DT (od 8:00)

3.5. Německý jazyk DT (od 11:20)

Praktická část z odborných předmětů: 13.5. - 15. 5. 2019 ( dle oborů na jednotlivých střediscích)

Ústní zkoušky společné a profilové části MZ: 27.5. -31.5. 2019 ( všechny obory na středisku Čsl. armády 10, dle rozpisu, který bude zveřejněn nejpozději 15.5. )