Krajské kolo Ekonomické olympiády

Dne 30.1.2019 vyjeli žáci postupující ze školního kola – Lukáš Doubrava, Marek Přibyl , Jiří Skobla, Václav Šlemr (všichni 4T) a Matěj Štěpánek (3T) s pedagogy Ing. Hanou Novotnou a Ing. Karlem Hospodkou na Krajské kolo Ekonomické olympiády na Vysokou školu finanční a správní do Mostu.

Po přivítání vedoucí Ekonomické olympiády a zástupcem VŠFS, představení Ekonomické olympiády a Vysoké školy se studenti odebrali vyplňovat testy a pro doprovázející pedagogy byla přichystána přednáška Neuromarketing., kterou si po absolvování testů vyslechli i žáci, ale ve zkrácené verzi.

Někteří z přítomných žáků se krajského kola zúčastnili již v minulém roce a dle jejich názoru jim připadal test lehčí, ale prý to asi způsobilo, že ve výuce pokročili dál.

Budeme se tedy těšit na výsledky, které mají být zveřejněny koncem února 2019.