Hala roku Junior 2019

Hala roku Junior 2019 byla letos pořádně bouřlivá.

Termín jejího konání, sobota 26. 1. 2019 týmy neodradil a na klání na stavební fakultu ČVUT jich přijelo z celé České republiky požehnaně. A bylo se na co dívat. Principem soutěže je vytvořit co nejlehčí model s co největší únosností – výsledné pořadí týmů určuje tzv. efektivita modelů, tzn. poměr celkového zatížení (únosnosti) k vlastní tíze modelu.

Modely rozhleden v kategorii A (model připravovaný dle předem známého zadání v „domácím prostředí“) uchvacovaly svojí nápaditostí, použitými materiály i technickým provedením. Náš nejlepší tým ve složení Petr Kužel, Petr Podrazil a Michal Tutko (všichni ze 3A) obsadili krásné 17 místo. Této kategorie se zúčastnilo 35 týmů (modelů).

V kategorii B, které se zúčastnilo 32 týmů, obdrželi studenti zadání až v den soutěže přímo na fakultě. Každý přihlášený tým obdržel pro realizaci modelu podle zadání dvě dřevěné lišty (2x 2m), provázek o délce 12 metrů a stovku papírových podtácků od Kofoly. Jejich zadáním bylo za dvě hodiny vymyslet a pomocí tavných pistolí slepit model výseku typického pole skladové haly. Model konstrukce přitom musel „zastřešovat“ chráněný prostor ve tvaru lichoběžníku 1200/1000 mm s výškou 200 mm. A tak se vymýšlelo, lepilo a zkoušelo. Náš nejlepší tým, opět ve složení Petr Kužel, Petr Podrazil a Michal Tutko (všichni ze 3A) obsadili honorované 3 místo a tým ve složení Jan Drobný, Tomáš Knotek a Zdeněk Trpišovský (všichni ze 4A) obsadili krásné 7 místo.