Recitační soutěž

Dne 29.1.2019 se uskutečnila na naší škole recitační soutěž.

Účast byla hojná, jak v soutěžících, tak v porotě. Úkol zněl jasně: všechny v místnosti ohromit svým recitačním uměním. Témata byla různá: od inspirace mladšími sourozenci, až po vlastní tvorbu. Zvítězit mohli jen 3, ale uznání patří všem účinkujícím.

Gratulujeme Tereze Sobotkové,3Z k 3. místu, Matějovi Markvartovi,2T k 2. místu a fanfáry pro Anetu Brahovou a Karlu Ester Suchou ze třídy 1A! Za příjemný průběh celé soutěže děkujeme Martinovi Šmerákovi, moderátorovi celé akce.

Třída 2Z