Kvalita staveb a oprav tratí železniční dopravní cesty

Seminář pořádá VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín, p.o. ve dnech 20. a 21. 2. 2019,

ve spolupráci s odborem traťového hospodářství, odborem  provozuschopnosti GŘ SŽDC, s.o., Technickou ústřednou dopravní cesty v Praze a oblastní komorou ČKAIT Ústí nad Labem.

Více informací zde