Kvalita staveb a oprav tratí železniční dopravní cesty

Seminář pořádá VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín, p.o. ve dnech 20. a 21. února 2019, ve spolupráci s odborem traťového hospodářství, odborem  provozuschopnosti GŘ SŽDC, s.o., Technickou ústřednou dopravní cesty v Praze a oblastní komorou ČKAIT Ústí nad Labem.

Záštitu semináři poskytl generální ředitelSŽDC, s.o. Bc. Jiří Svoboda, MBA.

Akce je zařazena v projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT.

Účastnický poplatek činí 2500 Kč bez DPH.  (Zahrnuje organizační zajištění, stravování, občerstvení a sborník přednášek.)

Přihlášky on-line ZDE, termín podání přihlášky je do 5. února 2019. Pozor! Na seminář se již nelze přihlásit, je plně obsazen!!!

Sborník přednášek pod názvem Kvalita staveb a oprav tratí železniční dopravní cesty, vydaný VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní Děčín, bude veden pod číslem ISBN 978-80-905733-6-9.

Reklama

Pokud máte zájem o reklamu vaší firmy ve sborníku, v přednáškovém sále, či jinou formu, kontaktujte nás prosím. Termín objednávky reklamy do sborníku a dodání podkladů je do 31. ledna 2019.

Ceny reklamy:           - jednostránkový inzerát ve sborníku (A4)                3.000 Kč

- ½ stránkový inzerát ve sborníku (A5)                    1.500 Kč

- distribuce firemních materiálů v sále                     1.000 Kč

- instalace firemního panelu v sále                           2.000 Kč

Škola předem děkuje za případné sponzorské dary.

Ubytování

v Domově mládeže VOŠ a SPŠ Děčín (kapacita omezena) – objednávka v přihlášce.
Ubytování v blízkém okolí  - níže jsou uvedeny doporučené možnosti, ubytování v nich zamluveno není, účastníci si zajišťují individuálně.

hotely:             Kocanda                     http://www.kocanda-decin.cz/hotel/ (pro účastníky sleva 10%)

Česká Koruna             http://www.hotelceskakoruna.cz/cs 
Faust                           http://www.hotelfaust.cz/ubytovani-decin

hostel:             Zámecká Sýpka          http://zamecka-sypka.cz/

Další informace: VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín, p.o.
Čsl. armády 681/10, Děčín I-Děčín, tel. 412 516 136, e-mail: info@prumkadc.cz

 

Přihláška na seminář

 

Program semináře

 

Středa 20. února 2019

           

8:30 – 9:20

Prezence účastníků

 

 

9:20 – 9:40

Zahájení semináře

 

 

9:40 – 10:00

Pohled na traťové hospodářství v roce 2019

 

Ing. Radovan Kovařík, ředitel odboru traťového hospodářství (O13) GŘ SŽDC

 

 

10:00 – 10:20

Současnost a budoucnost systému údržby a oprav železniční dopravní cesty

 

Ing. Bohuslav Stečínský, MSc., ředitel odboru provozuschopnosti (O15) GŘ SŽDC

 

 

10:20 – 10:40

Overovanie prevádzkovej kvality vybraných konštrukcií modernizovaných železničných tratí

 

Doc. Ing. Janka Šestáková, Ph.D, Prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD., Ing. Martin Mečár, Ph.D. Stavebná fakulta, Žilinská univerzita v Žiline

 

 

10:40 – 11:00

Přestávka

 

 

11:00 – 11:20

Vývoj geometrické polohy koleje v čase

 

Ing. Richard Svoboda Ph.D., Ing. Erik Dušek, Gabriela Peňazová, Ústav železničních konstrukcí a staveb, VUT v Brně

 

 

11:20 – 11:40

Prokazování kvality hodnocením absolutní polohy koleje

 

Ing. Radek Trejtnar, Ph.D., O13 GŘ SŽDC, Ing. Libor Vavrečka, O15 GŘ SŽDC

 

 

11:40 – 12:00

Vzájemné účinky vozidel a dopravní cesty – aktuální témata

 

Ing. Tomáš Heptner, VÚKV, a.s.

 

 

12:00 – 12:20

Kvalita pojížděné plochy kolejnic

 

Ing. Martin Táborský, O13 GŘ SŽDC

 

 

12:20 – 13:20

Přestávka na oběd

 

 

13:20 – 13:40

Vlnkovitost kolejnic

 

Ing. Jan Valehrach, Ústav železničních konstrukcí a staveb VUT v Brně

 

 

13:40 – 14:00

Strojní a ruční broušení kolejnic v koleji a ve výhybkách

 

Ing. Martin Táborský, O13 GŘ SŽDC

 

 

14:00 – 14:20

Vývoj legislativy v oblasti výrobků pro železniční stavby

 

Ing. Jan Čihák, O13 GŘ SŽDC 

 

 

14:20 – 14:50

Drážní kamenivo – výroba, zkoušení a uvádění na trh

 

Ing. Miroslav Hörbe ml., Zkušebna kamene a kameniva Hořice, s.r.o.

 

 

14:50 – 15:10

Přestávka

 

 

15:10 – 15:30

Kvalita materiálu pro stavby železniční dopravní cesty

 

Ing. Karel Mařík, Technická ústředna dopravní cesty Praha

 

 

15:30 – 16:00

Nové konstrukční řešení srdcovek s PHS – manipulace, skladování a zkušenosti z pokládky

 

Ing. Tomáš Marek, DT – Výhybkárna a strojírna, a.s. Prostějov

 

 

 

 

16:00 – 16:20

Změny předpisu SŽDC S3/1

 

Ing. Jiří Palaščak, Technická ústředna dopravní cesty Praha

 

 

16:20 – 16:40

Optimalizace a údržba výhybkových srdcovek

 

Dr. - Ing. Ulf  Gerber, Dr. -  Ing. Mykola Sysyn, TU Dresden

 

 

16:40 – 17:00

Diskuse a závěr prvního dne přednášek

 

 

17:00 – 18:00

Odborná exkurze

 

 

18:00 -

Společenský večer s rautem

 

Čtvrtek 21. února 2019

           

8:00 – 8:20

Zahájení druhého dne přednášek

 

 

8:20 – 8:50

Svařování kolejnic a zřizování BK svařovnou APT 1500RL, včetně závěrných svarů, s použitím integrovaného napínacího zařízení

 

Michal Široký, DiS., Ing. Petr Kubrt, Pirell, s.r.o. Česká Třebová

 

 

8:50 – 9:10

Bezstyková kolej dnes a zítra – teorie a praxe

 

Ing. Petr Szabó,  O13 GŘ SŽDC

 

 

9:10 – 9:30

Diagnostika železničního spodku při přejímkách prací

 

Ing. Matouš Vazač, Technická ústředna dopravní cesty Praha

 

 

9:30 – 9:50

Vliv pražcového podloží na rozpad GPK

 

Ing. Ladislav Minář, Csc. KOLEJCONZULT servis, s.r.o Brno

 

 

9:50 – 10:10

Přestávka

 

 

10:10 – 10:30

Přejezdová konstrukce BODAN

 

Mgr. Jana Koníčková, Ing. Radka Sobotková, Improvia, a.s. Praha

 

 

10:30 – 10:50

Diagnostika koleje při přejímkách prací

 

Ing. Petr Sychrovský, TÚDC Praha

 

 

10:50 – 11:10

Přestávka

 

 

11:10 – 11:30

Údržba, zkoušky a životní cyklus lepených izolovaných styků

 

Ing. Josef Zbořil, Ph.D., Ing. Lucie Černá, Bc. Martin Hudec, DT – výhybkárna a strojírna a.s., Prostějov

 

 

11:30 – 11:50

Možnosti využití diagnostické metody “Akustické emise (AE)” při zajišťování bezpečnosti na železniční a silniční infrastruktuře

 

Ing. Václav Koula, CSc., Ing. Jiří Samek, Csc., ZD Rpety-Dakel Praha, Ing. Martin Dráb, Ph.D. ČVUT Praha, fakulta  jaderná a fyzikálně  inženýrská

 

 

11:50 – 12:10

Konstrukce železničního svršku na tratích s nízkým provozním zatížením

 

Ing. Peter Bado, Ing. Maroš Súkeník, GJW Praha, s.r.o.

 

 

12:10 – 12:30

Závěr semináře

 

Ing. Jana Vacková, ředitelka školy