Technické muzeum Drážďany

Dne 6. 12. 2018 vyjela třída 4T na exkurzi do Technického muzea Drážďany, kde si mohla prohlédnout expozice lodní, námořní, letecké, železniční i silniční dopravy. Největší zájem byl o leteckou expozici. Po ukončení exkurze v Technickém muzeu se třída vydala na procházku po Drážďanech a obdivovala krásně vyzdobené adventní Drážďany, nejvíce času strávila na vánočním trhu.

Ing. Hana Novotná