Další návštěva SCIENCE CENTRA

V rámci projektu IKAP-B navštívili studenti třídy E2 a žáci 9. třídy ZŠ Březová liberecké centrum vědy v IQ-Landii. V jednotlivých patrech budovy si mohli vyzkoušet hvězdný kolotoč, promluvit s humanoidním robotem THESPIANEM, ovládat robotické rameno a jiné technické vymoženosti.

Zhlédli velkou science show plnou napětí a ohňů (např. spalování ethanolu- známá „raketa“). Velmi zajímavá byla expozice „Češi světu“, která byla tvořena 29 bannery rozmístěnými na chodbách ve třech patrech nad sebou. Dozvěděli se zajímavosti z vědcova života i okolnosti vzniku vynálezu. Studenty také zaujala prezentace jednotlivých fakult TUL, zejména pak výroba nanotextilií v průmyslovém měřítku.

Experimenty vhodně doplnily teoretickou výuku na ZŠ i na SŠ a možná i motivovaly deváťáky ke studiu technických oborů.

Mgr. Morongová