Negrelliho viadukt

Dne 23. listopadu 2018 se žáci 4A zúčastnili odborné exkurze zorganizovanou firmou STRABAG Rail, a.s. na stavbě Negrelliho viaduktu v Praze. Nejprve jsme v zasedací místnosti firmy vyslechli úvodní informace od ředitele stavby včetně prezentace o celém dosavadním průběhu stavby. Výklad byl doplněn o odpovědi týkající se detailního provádění jednotlivých prací a zkušeností s řešením vzniklých problémů během realizace. Následně jsme si prohlédli stavbu od nádraží Florenc až k ulici Sokolovská.

Druhou část dne mohli žáci využít k návštěvě ČVUT Fakulty stavební, kde se v tento den konal Den otevřených dveří.