Robosoutěž

Opět po roce jsme po téměř dvouměsíční přípravě vyrazili do Prahy, abychom předvedli a vyzkoušeli, jak náš robot zvládne letošní úlohu, kterou byla varianta známé počítačové hry Pac-Man. Tentokrát v rozšířené sestavě dvou týmů, tým sestavený ze studentů 1. a 2. ročníku oboru stavebního a dopravního doplnil další tým ze 4. ročníku oboru elektrotechnického. Tento den se utkalo 40 týmů a v celém letošním kole Robosoutěže bylo zapojeno asi 140 týmů ze 75 středních škol. Cílem úlohy bylo sestavit a naprogramovat robota tak, aby v časovém limitu 90 sekund samostatně bez jakékoliv další pomoci projel co největší část bludiště. V bludišti mohli být stojící nebo pohybující se roboti, představující duchy omezující volný pohyb soutěžního robota. Rozhodoval počet získaných bodů. Body robot získával průjezdem jednotlivými poli bludiště a počtem zhasnutých světel pomocí speciálního dílu vybaveného magnety. Všem zúčastněným členům týmů děkujeme za trpělivost, čas věnovaný přípravě a reprezentaci naší školy.