Údif

Dne 7.11.2018 žáci 2.A a 3. A navštívili představení Úžasného divadla fyziky, které se konalo v rámci Dnů vědy a techniky na UJEP Ústí nad Labem. Prozkoumali pomocí experimentů viditelné světlo i infračervené a ultrafialové záření (např. skládání barev, barevné stíny, snímání infrakamerou i chování látek v ultrafialovém záření). Velmi cenné bylo to, že každý experiment byl podrobně vysvětlen.

Po ukončení představení žáci navštívili akci Den fyziků a biologů na Přírodovědecké fakultě, kde viděli pokusy s dusíkem a práci biolaboratoří. Na závěr navštívili komentovanou prohlídku vědecké knihovny ÚJEP, kterou obdivovali nejen ze strany vybavenosti, ale i z architektonického pohledu.

Celkově si všichni užili 3 hodiny nabité zajímavými informacemi.