,,Co poslouchá rádio ALMA“

Dne 13.11. 2018 proběhla v aule na Letné přednáška Dr. Miroslava Bárty z Astronomického ústavu Akademie věd ČR. Doktor Bárta studentům vysvětlil problematiku pozorování vesmíru prostřednictvím nejmodernější soustavy teleskopů ,,ALMA“. Teleskopy jsou instalované na poušti Atacama na náhorní plošině ve výšce cca 4500 m n. m. Zde jsou nejlepší podmínky k pozorování - velmi suchý vzduch a menší vrstva vzduchu. Také zde pozorování neruší světelný smog. Naše republika je na projektu výrazně zastoupena, specializuje se zejména na pozorování jevů na Slunci. Doktor Bárta je koordinátorem těchto pozorování za celý svět. Studentům ukázal řadu snímků a zevrubně vysvětlil, jak se musí jednotlivá zrcadla nastavovat, aby počítače dokázaly z jednotlivých dat vytvořit ucelený obraz.

V. Jelínek