Týden vědy na UJEP

 

Třída S2 navštívila 7. 11. 2018 v rámci Týdne vědy UJEP v Ústí nad Labem. Cílem návštěvy bylo hlavně představení Úžasného divadla fyziky – ÚDiF. Představení bylo zaměřeno na pokusy se světlem. V první části studenti zhlédli porci pokusů s viditelnou částí spektra. Další série pokusů byla zaměřena na infračervenou oblast a také na ultrafialové záření. Některé z pokusů studenti znali, většina ale byla nová a velice nápaditá. Jeden z pokusů s fotoluminiscenční fólií jsme již zařadili mezi ty, které předvádíme při našich prezentacích. Současně bylo dohodnuto, že se obdobné představení uskuteční v březnu přímo v naší škole.

V další části návštěvy jsme si prohlédli zcela novou fakultní knihovnu. Vedoucí knihovny nám vysvětlila, co všechno pro studenty knihovna dělá a jak ji mohou využívat.

V.Jelínek