Přihlášky k MZ Jaro 2019

Od 13.11. 2018 si žáci, kteří mají právo konat v jarním termínu 2019 opravné či náhradní zkoušky, mohou přijít podepsat přihlášky a to v době 7:30-7:55 a v době přestávek do kabinetu PŘV na středisku Čsl. armády 10. Přihlášky musí být podepsané a odevzdané nejpozději do 1.12. 2018. 

Žáci 4. ročníků obdrží přihlášky ve škole v papírové podobě.

Všem, kteří mohou konat zkoušku v jarním termínu byly dne 12.11.2018 rozeslány přihlášky e-mailem. Proveďte pečlivou kontrolu osobních údajů. Tisknout není třeba, ve škole obdržíte papírovou podobu.