TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Vážení rodiče,
první čtvrtletí tohoto školního roku bude ukončeno ve středu 21. listopadu 2018 klasifikační poradou, po které budou od 17.00 hodin následovat třídní schůzky.

Pro obory ELEKTROTECHNIKA a STROJÍRENSTVÍ  se schůzky konají v budově školy na Letné a rádi se s Vámi při této příležitosti setkáme.

První část schůzek povedou třídní učitelé v kmenových učebnách tříd. Poté budete mít možnost setkat se s vyučujícími jednotlivých předmětů - rozpis umístění bude k dispozici ve vstupní hale školy a u třídních učitelů. Těšíme se na setkání a děkujeme za spolupráci.                                                                                                                                                                                                                        

Za kolektiv pedagogů 

 Ing. Miroslav Dlask,  zástupce ředitelky školy