S IKAPem v Liberci

Díky zapojení do projektu IKAP B jsme navštívili společně se ZŠ Komenského IQlandii, která je oblíbeným volnočasovým  a vzdělávacím centrem v Libereckém kraji a leží přímo v centru Liberce. Žáci druhého ročníku naší školy, společně se žáky 8.ročníku ZŠ Komenského Děčín využili právě druhou část zaměření tohoto science centra, část vzdělávací. Součástí centra jsou jak dlouhodobé expozice, věnované přírodním vědám, biologii, historii techniky, tak i krátkodobé výstavy, které se zaměřují na technické novinky, připomínají různá technická výročí atd. Vrcholem exkurze byla jistě science show, zaměřená na vlastnosti kapalných a plynných látek, vedená formou názorných experimentů, včetně simulovaných výbušných reakcí. Získané poznatky žáci ZŠ využijí v předmětech fyzika, matematika, chemie, biologie a žáci SŠ pak ve fyzice, matematice, stavební mechanice a stavebních materiálech.