BETOTECH

Dne 25. října 2018 se žáci 3A a 4A zúčastnili odborné exkurze spočívající v prohlídce výrobního závodu Betonárny Děčín a prohlídce akreditované zkušební laboratoře společnosti BETOTECH, s.r.o. v Mostě. Obě prohlídky pro žáky naší školy zajistil jednatel společnosti BETOTECH, s.r.o. (člen skupiny Českomoravský beton) Ing. Michal Števula Ph.D. V Děčíně žáky s chodem betonárny seznámil vedoucí provozu, který také podrobně popsal všechny fáze výroby betonové směsi včetně názorné ukázky tohoto procesu. Činnost laboratoře v Mostě žákům popsal vedoucí tohoto pracoviště a to ve spolupráci s paní laborantkou, která provedla některé s popisovaných laboratorních zkoušek.