VLASTIVĚD

U příležitosti 100. výročí založení Československa proběhla mezi studenty oborů Elektrotechnika a Strojírenství vědomostní soutěž o naší zemi. Do prvních kol vyslala každá třída jeden tříčlenný tým. Soutěžící odpovídali na otázky zeměpisné i literární, prokázali, že znají významné osobnosti našeho veřejného života i to, že rozumí slovenštině. Tři nejlepší týmy postoupily do finále, které se konalo v pátek 26. října. Zde už bylo třeba odpovídat na náročnější otázky - např.:

  • Čím byl zvláštní legendární vlak M290 („Slovenská strela“), který vyjel v r. 1936 na trať Praha - Bratislava?
  • Ve kterém roce se v ČSR začalo jezdit vpravo?
  • Jak se říkalo skupině odbojářů, jejímiž členy byli J. Balabán, J. Mašín a V. Morávek?
  • Který vědec se stal prvním československým nositelem Nobelovy ceny?

Všichni finalisté soutěže si vedli velmi dobře, a proto o konečném pořadí rozhodl jen minimální odstup bodů.

KONEČNÉ POŘADÍ:

1. místo - E1: David Vosála, Jakub Walter, Petr Miškovský

2. místo - S3: Ferda Stodola, Vojtěch Rameš, Vojtěch Štěpanovský

3. místo - E3: Jakub Franc, Vladimír Soukup, Matěj Štěpánek

Všem "vlastivědcům" blahopřejeme!