Elektrárna Ledvice

Studenti třídy E4  (zaměření Elektrická trakce v dopravě) se 11. 10. 2018 zúčastnili odborné exkurze do ELEKTRÁRNY LEDVICE. Před vlastní exkurzí zhlédli v Informačním středisku ČEZ 3D film o vzniku Země, uhlí a také o Ústeckém kraji,  absolvovali  proškolení z bezpečnostních požadavků a vybaveni ochrannými pomůckami (přilbou a výstražnou vestou) se vydali na vlastní prohlídku elektrárny. Seznámili se s její historií, charakteristickými vlastnostmi, opravami a modernizacemi, které zde postupně probíhaly.

Exkurze pokračovala prohlídkou strojovny - turbíny, systémů chlazení a mazání, regulace výkonu a odběru tepla. Ve velíně měli studenti možnost vidět model celé elektrárny, doplněný výkladem o funkci jednotlivých částí a řízení celého chodu elektrárny prostřednictvím řídících počítačů. Následovala prohlídka kotelny - mlýnů pro drcení energetického uhlí, jeho spalování v komoře trubkového kotle, následující odpopílkování a odsíření spalin a využití popílku. 

V další části exkurze se studenti vydali na nejvyšší bod elektrárny - budovu kotelny s vyhlídkovou plošinou ve výšce 144 metrů, odkud se za pěkného počasí otevírá krásný výhled do širokého okolí.

Závěr exkurze patřil podrobné virtuální prohlídce významných částí elektrárny. Zároveň se studenti seznámili s postupem a výsledky rekultivace vytěžených povrchových dolů.