Živá knihovna povolání a burza škol

V úterý 16. 10. 2018 se vybraní žáci základních škol z Děčína a blízkého okolí zúčastnili tzv. Živé knihovny povolání, kterou v OC Pivovar Děčín pořádal Svaz průmyslu a dopravy. Smyslem akce bylo přiblížit deváťákům činnost v různých profesích ve firmách.

Živé knihovny se zúčastnily především firmy s technickým zaměřením, a tak bylo logické, že na jednotlivých stanovištích pracovníkům firem s propagací pomáhali naši žáci, strojaři, elektrikáři a dopraváci.

Ve čtvrtek 18. 10. pak na Živou knihovnu povolání navázala tradiční výstava možností studia na středních školách. Naše škola je spolupořadatelem této každoroční výstavy. Letošního již 22. ročníku výstavy se zúčastnilo 29 středních škol nejen z Děčína a blízkého okolí, ale také např. z Frýdlantu, Liberce, Mostu a dalších měst. Přítomny byly opět firmy s technickým zaměřením, které potřebují schopné zaměstnance, absolventy studijních oborů naší školy. Burzu škol navštívilo přibližně 700 žáků základních škol z Děčína a okolí. Přejme jim šťastnou ruku při volbě studia na některé střední škole a poté dobré uplatnění na některé z nabízených pracovních pozic.

Děkujeme našim studentům, kteří na obou výstavách reprezentovali průmyslovku a své studijní obory.

Dk