Teplice – Obrnice- Most

Dne 15.10.2018 jsme naplánovali hned tři exkurze směrem na severozápad ústeckého kraje.

První zastávku jsme měli ve stanici Teplice, kde jsme se byli podívat na výstavbu železničního mostu nedaleko hlavního nádraží.

Dále jsme pak vlakem pokračovali do Obrnic, odkud jsme pěšky přešli až do zastávky Sedlec u Obrnic. Cílem bylo shlédnout jedinečný obnovovací stroj firmy Swietelsky RU 800 S. Na místě dostali studenti V1Z a V2Z a dva studenti dálkového studia odborný výklad od bývalého absolventa VOŠ Lukáše Vostrého, DiS. Po hodině přihlížení na práci stroje jsme se se studenty přesunuli zpátky do stanice Obrnice, kde pro studenty V1Z exkurze končila.

Se studenty V2Z a studenty dálkového studia jsme dále pokračovali do Mostu, na prohlídku Kostela Nanebevzetí Panny Marie, který byl v roce 1988 přesunut o 841 m kvůli zásobám uhlí v Mostecké hnědouhelné pánvi. Všechny exkurze proběhly za slunečného počasí a ke všeobecné spokojenosti.