Intermodální terminál Lovosice

Veřejný terminál pro kombinovanou dopravu a přepravu jsem navštívili 5.10.2018 v rámci odborné praxe za krásného podzimního dne s třídou 3Z. Provádí se zde překládka sedlových návěsů, manipulovatelných nástaveb, tankkontejnerů a námořních kontejnerů všech velikostí z vlaků kombinované přepravy nebo silniční dopravy.

Po celou dobu exkurze jsme byli provázeni zástupcem firmy, který nás seznámil s historií terminálu. Nové logistické centrum vzniklo v letech 2006 – 2007 v návaznosti na projekt Ro-La, který v Lovosicích začal svou existenci v roce 1994 jako snaha o převedení silniční dopravy na železnici.

Dále jsme se dozvěděli pár technických informací o terminálu - skladovací kapacita je 1000 TEU, plocha kontejnerového terminálu je 1ha, jsou zde tři terminálové koleje o celkové délce 2100 m a pracují zde dva nakladače typu Kalmar – oba se zdvihem 45 tun.

V průběhu exkurze jsme viděli vykládku a nakládku uceleného vlaku do Hamburku, na kterém byly manipulovány sedlové návěsy do kapsových železničních vozů, výměnné nástavby a velké kontejnery do speciálních železničních vozů pro kombinovanou přepravu. Prohlédli jsme si způsob zajištění pomocí fixačních prvků, obdivovali jsme zručnost obsluhy obou nakladačů, která s centimetrovou přesností prováděla manipulaci s mnohatunovými přepravními prostředky a silničními návěsy. Překvapila nás i rychlost, s jakou manipulace probíhaly.

Měli jsme možnost prohlédnout si ložné manipulace opravdu zblízka a vyzkoušet si pocit, když nakladač přenáší plně naložený sedlový návěs ve výšce pár metrů nad vaši hlavou.

Ing. Karla Zemanová a Josef Hanzal