Techmanie Plzeň

Díky zapojení do projektu IKAP B, který se zaměřuje na spolupráci středních a základních škol v oblasti technického vzdělávání, absolvovali žáci třídy 3. A, společně s vybranými žáky ze základní školy Komenského v Děčíně, exkurzi do jednoho z největších science center v ČR, plzeňské Techmanie. Interaktivní formou seznamuje toto centrum návštěvníky s různými přírodními a fyzikálními jevy, vysvětluje chemické procesy probíhající v přírodě a umožňuje téměř vše vyzkoušet na vlastní kůži. Součástí centra je i planetárium, kde kromě zajímavých 2D a 3D produkcí je možné i pomocí simulátoru zažít stav beztíže. Získané poznatky budou moci obě skupiny žáků využít ve všeobecně vzdělávacích, ti starší, i v odborných předmětech.