9. září začal nový rok 5779

V pondělí 24. 9. 2018 třída E1 navštívila děčínskou synagogu. Studenti se zájmem poslouchali zajímavou přednášku Ing. Poskočilové nejen o situaci v současném Izraeli, ale i o životě a zvycích Židů, a tak se například dozvěděli, že na začátku září nastal pro Židy nový rok 5779 (od stvoření světa). Žáci postupně vyplňovali pracovní listy a po přednášce následovala prohlídka rituálních předmětů vystavených ve vitrínách. Kdo měl zájem, mohl si prohlédnout výstavu fotografií, která byla umístěna na galerii.

I když hrozilo, že kvůli silnému větru a dešti se exkurze neuskuteční, počasí se nakonec umoudřilo a akce mohla v pohodě proběhnout.