Vysvědčení o MZ

Od 17.9. 2018 si mohou na sekretariátě Čsl. armády 10 vyzvednout proti podpisu vysvědčení o MZ všichni maturanti, kteří po PP, DT i ÚZ splnili podmínky k jeho vydání. Blahopřejeme.