Upřesnění praktických MZ podzim 2018

3. profilová zkouška je konána formou praktické zkoušky.

Obor Strojírenství i Elektrotechnika na středisku Slovanská 10.9.2018, zahájení zkoušky v 8:00.

Obor Stavebnictví na středisku Čs. armády 10.9. část POS/DOS a 11.9. část STK (žák musí  konat vždy obě části), zahájení zkoušky v 8:00, umístění bude zveřejněno u vchodu do budovy.

Obor Provoz a ekonomika dopravy na středisku Čs. armády 10.9.2018 od 8:00 2. část zkoušky (prezentace dokumentu) učebna Aula, od 10:00 3. část zkoušky (řešení zadaných příkladů), učebna 3T.