Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku

Vážení rodiče,

zveme Vás na třídní schůzky, které se konají v pondělí 3. září 2018 od 16.30 hodin.

Úvodní část schůzek proběhne v aule školy na Letné. Zde získáte informace o škole, studiu a blížícím se adaptačním kurzu.

Druhá část schůzek proběhne v kmenových třídách (obor STROJÍRENSTVÍ - S1, obor ELEKTROTECHNIKA - E1) už pod vedením třídních učitelů. 

Třídní  schůzky lze využít i k setkání s výchovnou poradkyní Mgr. Sklenářovou. 

Touto cestou děkujeme všem, kteří pobyt svého dítěte na adaptačním kurzu uhradili v dohodnutém termínu.  Pokud jste částku (750,- Kč) dosud nestihli či opomněli poukázat, prosíme Vás o dodatečnou platbu a zároveň o zprávu Mgr. Sklenářové, že se Vaše dítě kurzu zúčastní. V případě, že se Vaše dítě dítě adaptačního kurzu ze závažných důvodů zúčastnit nemůže, sdělte tuto skutečnost neprodleně - opět Mgr. Sklenářové. Údaje o počtu účastníků potřebujeme k upřesnění objednávky ubytování, stravy a dopravy. Do místa konání kurzu (Jiřetína pod Jedlovou) pojedeme autobusem. Připomínáme, že v rámci třídních schůzek budou třídní učitelé v hotovosti vybírat ještě 200,- Kč právě na dopravu a další výdaje. 

Před odjezdem na AK musí zákonný zástupce vyplnit  "Prohlášení ...". Datum prohlášení nesmí být starší než dva dny před vlastním odjezdem. Formulář obdržíte na třídních schůzkách, popř. si dokument můžete vytisknout zde