Začátek školního roku 2018/19 pro VOŠ

Začátek školního roku 2018/19 pro jednotlivé studijní skupiny

 

Denní studium

V1Z,O     3.9.2018 v 8,00 hod. (pondělí)

V2Z        4.9.2018 v 10,00 hod. (úterý)

V3Z        7.9.2017 v 10,00 hod. (pátek)

 

Kombinované studium

D1Z,O     20.9.2018 v 8,00 hod. (čtvrtek)

D2Z,O     20.9.2018 v 8,50 hod. (čtvrtek)

D3Z,O     18.9.2018 v 8,00 hod. (úterý)

D4Z,O     18.9.2018 v 8,50 hod. (úterý)

 

První ročníky přinesou k zápisu rozhodnutí o přijetí a průkaz totožnosti, 50.- Kč (index).