Pozvánky k DT a PP

15.8. 2018 byly rozeslány pozvánky k DT a PP společné části na e-mailové adresy žáků, kteří jsou k těmto zkouškám přihlášeni. Součástí přílohy e-mailu je i protokol o převzetí pozvánky. Doručte jej na sekretariát školy stejně jako protokol o převzetí výpisu z přihlášk (tj. osobně či běžnou poštou).

Pozvánky k praktickým zkouškám a k ústním zkouškám se NEPOSÍLAJÍ. Přesné termíny těchto zkoušek budou zveřejněny na stránkách školy nejpozději 3.9.2018.