Výpisy z přihlášek k podzimnímu termínu MZ

byly rozeslány e-mailem dne 25.6.2018.

Postupujte dle ústní dohody:

1) proveďte kontrolu výpisu

2) vytiskněte a podepište protokol o převzetí výpisu

3) doručte jej dle možností do 29.6. na sekretariát Čsl. armády 10

Případné nesrovnalosti řešte okamžitš e-mailem na adrese uvedené v těle emailu.