Termíny maturitních zkoušek PODZIM 2018 a složení komisí pro ústní zkoušky

Vedení školy zveřejňuje složení komisí a termíny ústních zkoušek společné i profilové části MZ PODZIM 2018  a termíny praktické zkoušky.

Další upřesnění bude zveřejněno nejpozději 3.9.2018

Praktické zkoušky probíhají na střediscích dle zaměření studia, ústní na středisku Csl. armády 10.

Pozvánka k praktickým a ústním zkouškám se neposílá.

Pozvánka k DT a PP bude zaslána po 16.8.2018.