PR – DO – LOG 2018 Děčín

Letos jsme měli poprvé tu čest organizovat 5. ročník soutěže z přepravy, dopravy a logistiky středních škol s dopravním zaměřením v Děčíně. Soutěž probíhala od 4.6. do 6.6.2018 a jako každý rok se jí účastnilo pět tříčlenných družstev z Prahy, Plzně, Děčína, Břeclavi a České Třebové. Pro účastníky bylo připraveno 7 soutěžních testů a úkolů z oblasti všech druhů dopravy, ekonomiky, kombinované přepravy, odborné angličtiny, silničních vozidel, železniční přepravy či dopravní infrastruktury. Úkoly soutěžící plnili v průběhu cest na jednotlivé exkurze, které také byly součástí soutěží.

Jako první byla pro účastníky připravena odborná exkurze ve firmě RYKO a.s., která se zabývá údržbou a opravou železničních nákladních vozů. V podvečer jsme navštívili Muzejní expozici sdělovací a zabezpečovací techniky v Děčíně na Stavědle 15 sever. Obě akce byly doplněny zajímavým odborným výkladem našich průvodců.

Další den jsme se vydali na prohlídku zajímavých míst okolí pořádající školy. Pro tuto akci byla zvolena cesta údolím řeky Kamenice s plavbou na lodičkách Divokou a Edmundovou soutěskou. Obklopeni krásou Českého Švýcarska, soutěžní družstva plnila jednotlivé úkoly a testy. Po návratu jsme ještě vystoupali na Pastýřskou stěnu v Děčíně, kde jsme krásný výhled do okolí využili k prozkoumání a zpracování úkolu o dopravní infrastruktuře města.

Poslední den byl věnován odborné exkurzi v Constelliu, kde pro nás byla připravena velmi zajímavá prezentace o logistice podniku s následnou prohlídkou výrobních hal. Návštěva firmy, která se zabývá výrobou hliníkových profilů pro materiálové odlehčení v automobilovém průmyslu a dopravě, pro nás byla velmi zajímavá. Potěšili nás i drobné dárky, které jsme dostali.

Po skončení soutěže bylo splnění jednotlivých úkolů vyhodnoceno, účastníci byli odměněni dárky od sponzorů, kde mělo hlavní zastoupení ČD, a.s. s osobní přítomností zástupce RP ZAP Ústí nad Labem pana Ivana Geista. Dalším velkým sponzorem bylo také ČD Cargo, a.s.

Putovní cenu soutěže – maskota Prdologa – si odnesli celkoví vítězové, kterými se letos poprvé stalo naše družstvo z Děčína. Diplomy za nejlepší znalosti si naši žáci odnesli z odborných oblastí - silniční vozidla a železniční přeprava.

V Děčíně 11.6.2018 Ing. Karla Zemanová