Zahájení výuky V3z - leden 2013

Výuka V3z bude zahájena 7.1.2013 v 10.00 (Ing. Vacková, Ing. Novotná). Následovat budou v týdnu od 7.1. do 10.1. přednášky dle rozpisu. (rozpis bude dodán 20.12.). Odborné zkoušky K-05 proběhnou následně 28. a 29.1.2013. Přítomnost všech studentů v tomto týdnu je podmínkou udělení zápočtu.