Navštěvujeme veřejná soudní líčení

Studenti 4A měli možnost v dubnu sledovat na Okresním soudu v Děčíně, jak pachatel – recidivista zbytečně zaměstnává policii, úředníky a soudní pracovníky svými nezávažnými trestnými činy. Drobnými, ale neustálými krádežemi utrácí jejich čas, ale i peníze daňových poplatníků a poškozuje majetek obyvatel.

V květnu pak třídy 3A a 3Z zhlédly a vyslechly začátek kauzy závažného trestného činu - pokusu o vraždu na Krajském soudu v Ústí nad Labem. Popíjení tří „kamarádů“ skončilo konfliktem a surovým napadením (ranami kladivem) jednoho z nich. Postižený z místa sice odešel, ale zkolaboval, upadl a utonul ve vodním toku.

Pro studenty byly obě akce velmi přínosné, poučné, měli možnost „živě“ sledovat práci soudu a sociální aspekty trestních činů. Chovali se slušně a důstojně.