Exkurze - Strabag

Dne 16. května 2018 se studenti 3A zúčastnili odborné exkurze, která spočívala v prohlídce stavby lávky pro pěší u východního nádraží v Děčíně, kterou pro město Děčín realizuje firma STRABAG Rail a. s. V rámci této akce měli studenti možnost shlédnout projektovou dokumentaci, podle které je tato stavba realizovaná a fyzické osazení největšího komponentu „vodorovné“ nosné ocelové části již zmíněné lávky. V průběhu prohlídky stavby byl ze strany realizační firmy podán kvalifikovaný výklad k průběhu výstavby a všechny dotazy studentů byly zodpovězeny.