Termíny praktických maturitních zkoušek

3. profilová zkouška, Praktická část z odborných předmětů, má formu praktické zkoušky.

Termíny:

obor STROJÍRENSTVÍ  15. 5. 2018 od 8:00 na středisku Slovanská

obor ELEKTROTECHNIKA - zaměření Počítačové systémy - 14.5.2018 od 8:00 na středisku Slovanská

obor ELEKTROTECHNIKA - zaměření Elektrická trakce - 15.5.2018 od 8:00 na středisku Slovanská

obor PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY

- zaměření Logistika- 14.5.2018 prezentace výstupu z praxe,  15.5. 2018 část praktických výpočtů, vždy od 8:00 na středisku Čs. armády.

- zaměření Železniční doprava a přeprava- 14.5.2018 část praktických výpočtů, 15.5. 2018 prezentace výstupu z praxe,  vždy  od 8:00 na středisku Čs. armády.

obor STAVEBNICTVÍ - 14.5.2018  část POS/DOS  a 15.5.2018  část STK vždy od 8:00 na středisku Čs. armády.