Informace o změně počtu společné a profilové části maturitní zkoušky

Pro žáky, kteří úspěšně ukončí poslední ročník středního vzdělávání

Společná část

Více informací v metodickém pokynu MŠMT

Profilová část 

Více informací v metodickém pokynu MŠMT

do 30. září 2020

2 povinné zkoušky

Český jazyk a literatura

Matematika nebo cizí jazyk

2 nebo 3 povinné zkoušky

(dle rozhodnutí ředitele pro daný maturitní rok)

od 1. října 2020 do 30. září 2021

2 povinné zkoušky

Český jazyk a literatura

Cizí jazyk

Volba matematiky jako povinné zkoušky pro toto období není možná, lze ji konat jako zkoušku nepovinnou

3 povinné zkoušky

po 30. září 2021

3 povinné zkoušky

Český jazyk a literatura

Cizí jazyk

Matematika

2 nebo 3 povinné zkoušky

(podle rozhodnutí ředitele školy pro příslušný maturitní rok)