Ukázka traťových strojů a diagnostiky SŽDC

Velká sláva! Při příležitosti Konference SŽDC, která se letos konala v Ústí nad Labem byla zorganizována výstava traťových strojů a diagnostických prostředků. A tak jsme s VOŠáky vyrazili do Ústí - na nádraží Střekov i Západ. A protože naši studenti měli možnost absolvovat odbornou přednášku o diagnostice na SŽDC od zástupců Technické ústředny dopravní cesty, věděli o diagnostice již téměř vše. Přesto byla exkurze přínosem.

Taková koncentrace traťových strojů ve stanici Ústí nad Labem - západ vyvolala zájem i širší veřejnosti.

Děkujeme firmám, které výstavu připravili za možnost zúčastnit se.

K.Novotná