Elektrotechnická olympiáda

Naši elektrotechnici se připravují na Mezinárodní elektrotechnickou olympiádu, kterou každoročně pořádá Fakulta elektrotechniky a informatiky v německém Zittau. V letošním roce se bude soutěžit na mezinárodní úrovni (týmy z Česka, Německa a Polska) v sobotu 21. dubna.

V pátek 23. 3. 2018 proběhlo školní kolo této soutěže.

Zúčastnilo se celkem 11 žáků tříd E2 a E3 a na Mezinárodní elektrotechnickou olympiádu, kde jim budeme držet palce, se svými výsledky nominovali tito žáci:

  • Filip Dneboský 56 bodů
  • Martin Motyčka 48 b.
  • Michal Šlof 39 b.
  • Marek Šlechta 36 b.
  • Jakub Franc 29 b.
  • Jakub Šanda 28 b.

Výsledky ostatních soutěžících jsou k nahlédnutí u Ing. Beneše a Ing. Svrčiny.