TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Vážení rodiče,
zveme Vás na třídní schůzky, které se budou pro obory ELEKTROTECHNIKA a STROJÍRENSTVÍ konat 4. dubna 2018 od 17.00 hodin v budově školy na Letné.
První část schůzek povedou třídní učitelé v kmenových učebnách tříd, poté budete mít možnost setkat se s vyučujícími jednotlivých předmětů v kabinetech a učebnách (rozpis obdržíte při příchodu ve vstupním vestibulu).

Těšíme se na setkání a děkujeme za spolupráci.