Fyzikální exkurze

Exkurze v ÚJV Řež 12.3. 2018 se zúčastnili studenti tříd S2 a E2. Studenti byli rozděleni do dvou skupin podle tříd a na pracovištích se vystřídali.

Prvním navštíveným pracovištěm byl výzkumný reaktor LR-0, který byl právě otevřený, protože probíhala údržba a výměna součástí aktivní zóny. Studenti tak mohli nahlížet shora dovnitř reaktoru a současně poslouchat výklad o uspořádání jednotlivých součástí a využití při výzkumu. Tento reaktor poskytuje především vědeckotechnickou základnu pro experimenty v oblasti fyziky aktivní zóny a stínění lehkovodních reaktorů.

Druhou částí exkurze byla prohlídka vyvinuté technologie na využití vodíku jako formy uložení přebytečné elektrické energie. Elektřina vyrobená fotovoltaickou elektrárnou v areálu ÚJV je využita k výrobě vodíku rozkladem vody, tento vodík je stlačen a skladován. Poté je využíván jako palivo v palivovém článku nebo je použit na výrobu metanu, jehož využití je poté libovolné - pohon vozidel, vytápění atd. Tato technologie představuje alternativu k pokrytí špičkových výkonů a uložení vyrobené elektrické energie fotovoltaických a větrných elektráren.