Pedagogicko-psychologická poradna

Žádost o vyšetření (popř. kontrolní šetření) podává vždy zákonný zástupce, resp. zletilý žák.

ZMĚNA:

  • pro objednávání je vhodná - nikoli však bezpodmínečně nutná - osobní návštěva zákonného zástupce, resp. zletilého žáka
  • pokud osobní návštěva není z časových důvodů možná, lze se objednat i telefonicky

 

Úřední hodiny podatelny pro objednání do PPP Děčín (osobní i telefonické !)

PO: 7.00 - 11.30       12.00 - 16.00

ÚT: 7.00 - 11.30       12.00 - 14.30

ST: 7.00 - 11.30       12.00 - 16.00

Již při objednání  klient dodá do PPP tyto vyplněné dotazníky: 

  • DOTAZNÍK TŘÍDNÍHO UČITELE  (o jeho zpracování požádá výchovnou poradkyni školy Mgr. Sklenářovou minimálně 1 týden před návštěvou PPP)
  • DOTAZNÍK PRO RODIČE (obdrží v PPP)

Žáci, kteří žádají přiznané uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky, se musí na šetření objednat včas - nejlépe na konci 3., popř. hned na začátku 4. ročníku. Před návštěvou poradny požádají s dostatečným časovým předstihem (minimálně jeden týden) Mgr. Sklenářovou o vyplnění příslušného dotazníku.

Zprávy ze šetření se v PPP vydávají -   PO a ST:  8.00 - 11.30     12.00 - 16.00

Pokud jsou žákovi přiznána podpůrná opatření (popř. IVP), je na zprávě uveden termín dalšího kontrolního šetření. Ten je třeba mít na paměti a včas - tzn. dva až tři měsíce předem - požádat PPP o provedení kontrolního šetření.  Na šetření objednává zákonný zástupce, resp. sám zletilý žák (viz. výše). S dostatečným předstihem před návštěvou PPP (nejpozději týden před objednáním) je opět třeba požádat výchovnou poradkyni Mgr. Sklenářovou o zpracování školního dotazníku.