Praha - tokamak Golem

 Dne 21.2. 2018 absolvovaly třídy S2 a E2 návštěvu na FJFI ČVUT v Praze. Rozdělili jsme se na dvě skupiny po patnácti, protože do laboratoří není větší skupině dovoleno vstupovat. Jedna část studentů navštívila laboratoře katedry dozimetrie a aplikace ionizujícího záření. Předvedli nám zde několik zajímavých pokusů a hlavně danou problematiku srozumitelně vysvětlili. Studenti na chodbě například dozimetrem vyhledávali zdroje záření.

Druhá část studentů navštívila laboratoř s tokamakem Golem. Bylo jim detailně vysvětleno, jak tokamak pracuje a také proč zařízení na jadernou fúzi vědci s takovým úsilím vytvářejí. Obsluha studentům předvedla funkci zařízení, jejíž výsledky je možné stáhnout na stránkách FJFI.

Na závěr proběhla krátká přednáška  nazvaná ,,Jízda do mikrosvěta“ o elementárních částicích a vývoji názorů na jejich uspořádání.

Zaujala nás atmosféra na škole. Ze všech vyzařuje přátelství a zaujetí pro věc. Všude jen samé úsměvy a dobrá nálada…  Studentům se tam velice líbilo.

Mgr. V. Jelínek