Přihlášky na vysoké školy

Maturanti, nepropásněte termín podání přihlášky na vysokou školu (většina veřejných vysokých škol má termín koncem února, popř. během března). Neexistují jednotné pokyny, každá vysoká škola a každá fakulta má vlastní podmínky a termíny! Pečlivě si je pročtěte na webových stránkách vysokých škol, resp. jednotlivých fakult.  Po dohodě s třídním učitelem lze také navštívit dny otevřených dveří, kde získáte velmi podrobné informace o studiu a požadavcích na přijetí.

 

  •   Většina vysokých škol už dnes přijímá pouze e-přihlášky.
  •  Nezapomeňte, že spolu s podáním přihlášky je třeba zaplatit administrativní poplatek!
  •  Je-li vyžadováno potvrzení prospěchu, vyplňte po uzavření klasifikace za 1. pololetí 4. ročníku požadované známky (průměry). Správnost údajů může ověřit třídní učitel, výchovná poradkyně, popř. paní Knotková na sekretariátu. Ta také přihlášku orazítkuje.
  •  Některé obory (učitelství…) vyžadují i potvrzení např. lékaře, logopeda, popř. mohou přijetí podmiňovat absolvováním speciálního vyšetření.  Většina VŠ ale tento údaj nevyžaduje.

Přílohy: Někdy se předkládají až u přijímací zkoušky (kopie maturitního vysvědčení, certifikátů, seznamů literatury, životopis, potvrzení od lékaře aj.), popř. se zasílají do stanoveného data.

Bonifikace - body navíc nebo úplné prominutí zkoušek vám mohou přinést:

  • studijní výsledky, prospěch u maturity nebo z vybraných předmětů (např. matematika, fyzika)
  •  jazykové certifikáty
  • účast v soutěžích či olympiádách
  • přípravné kurzy nebo kurzy celoživotního vzdělávání dané školy

 S výchovnou poradkyní lze konzultovat výběr vysoké školy a studijního oboru i vyplňování přihlášky ke studiu. 

 

KÓDY STUDIJNÍCH OBORŮ:

ELEKTROTECHNIKA: 26-41-M/01

STROJÍRENSTVÍ: 23-41-M/01